Havraň 89
43501 Havraň - MOST

+420 606 606 120
autohanousek@seznam.cz

Allianz

allianz

 

 

ge

POVINNÉ RUČENÍ

Povinné ručení u jiných pojišťoven nabízí vždy pouze některé z výhod, ať už jde o pojištění rizika střetu se zvířetem, pojištění rizika živlu nebo přímou likvidaci.

Navíc standardní povinné ručení nijak nechrání auto pojistníka, pouze zdraví a majetek poškozeného. Allianz povinné ručení Exkluziv je jedinečný produkt, který výhod, jinak dostupných pouze v havarijním pojištění, nabízí nejvíce na celém trhu. Není tedy třeba se složitě rozhodovat, kterou výhodu vybrat.

Jedinečné výhody

Živel

Vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, požár nebo pád stromu jsou stále častější. S pojištěním Allianz se podobných nahodilých událostí již obávat nemusíte.

Poškození vozidla zvířetem

Útoky divoké zvěře u nás nehrozí, ale i malí hlodavci dokáží zničit elektroinstalaci, brzdovou a chladící soustavu.

Garance MOBILITY

Způsobil jste jako řidič nehodu a při ní jste se vážně zranil? Allianz Vám vyplatí až 500 000 Kč na pořízení nového vozidla a dále Vám po dobu 10 let bude vyplácet roční rentu až 30 000 Kč.

Střet vozidla se zvířetem

Pojištění zahrnuje srážku nejen s divokou zvěří, ale také se zvířaty domácími a hospodářskými.

Přímá likvidace

Allianz zajistí kompletní likvidaci škody na Vašem vozidle, kterou způsobil jiný účastník silničního provozu. Nemusíte jednat s jinou pojišťovnou nebo Českou kanceláří pojistitelů.

Slevy za věrnost

Věrnost se vždy vyplácí a u Allianz obzvlášť. Loajalitu svých klientů dovedeme náležitě ocenit zajímavými slevami a dalšími výhodami.

sleva 7 % za penzijní připojištění

sleva 7 % za životní pojištění

sleva 7 % za pojištění majetku

Celkem lze získat slevu ve výši až 21 %.

A NAVÍC: sleva 5 % při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu.

Allianz pojišťovna nabízí širokou škálu kombinací s různým stupněm pojistné ochrany, stačí si jen vybrat.

Havarijní pojištění SEZÓNA

Havarijní pojištění ušité na míru těm, kteří nevyužívají své vozidlo po celý rok. Můžete si zvolit jen ty měsíce, ve kterých nevyžadujete krytí rizika havárie. Ušetříte tak výrazně na pojistném.

Škody na vozidle plníme v nových cenách náhradních dílů.

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ

Pojištění skel

Proč mít pojištěno pouze čelní sklo, když můžete mít pojištěna všechna? U Allianz pojišťovny můžete mít pojištěno nejen čelní sklo, ale všechna skla ve vozidle. A to pro případ havárie, živelní události, odcizení i vandalismu.

Limity pojistného plnění 5000 Kč až 100 000 Kč

Pojištění zavazadel

Bojíte se o svá cestovní zavazadla nebo o věci osobní potřeby přepravované ve vozidle? Pojištění zavazadel od Allianz Vaše zavazadla ochrání nejen při havárii, ale i při živelní události, odcizení, vandalismu a ztrátě zavazadel. Ať už ve dne nebo v noci.

Pojištění nadstandardní výbavy - zavazadla ve střešním boxu

Limity pojistného plnění 15 000 Kč až 100 000 Kč

Pojištění náhradního vozidla

Bourali jste a Vaše vozidlo se stalo nepojízdné? Nebo máte na vozidle poruchu? Dojíždíte vozidlem do zaměstnání každý den? Sjednejte si pojištění náhradního vozidla a máte po starostech. Pojištěním získáte nárok na úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla po dobu až 10 dnů.

Odcizení celého vozidla

Odcizení celého vozidla je cenově výhodné pojištění i pro starší automobily do 3,5 tuny bez havarijního pojištění. Pojištění je bez spoluúčasti a platí v celé Evropě včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny.

Limit pojistného plnění 100 000 Kč