Havraň 89
43501 Havraň - MOST

+420 606 606 120
autohanousek@seznam.cz

ESSOX

essox

 

 

ge

Chcete si koupit auto?

A chybí Vám dostatek finančních prostředků?

                                                Využijte výhodné financování společnosti ESSOX!

Financujeme …

nová i ojetá vozidla

ojetá vozidla až do stáří 11-ti let

osobní i užitková do 3,5t

na leasing i úvěr

až 100% ceny vozu – dle typu a stáří vozidla

délka splácení 12 – 84 měsíců – dle typu a stáří vozidla

Podmínky pro uzavření smlouvy:

Občan starší 18 let (nepodnikatel)

platný občanský průkaz

řidičský průkaz

trvalý pracovní poměr (nesmí být zkušební ani výpovědní lhůta)

klient poskytne další informace (telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.)

U ceny nad 300 000 Kč u ojetých vozidel a 400 000 Kč u nových vozidel potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele

Firma nebo OSVČ

platný občanský průkaz oprávněné osoby

řidičský průkaz oprávněné osoby

živnostenský list, koncesní listina nebo výpis z obchodního rejstříku

U ceny nad 300 000 Kč u ojetých vozidel a 400 000 Kč u nových vozidel daňové přiznání (včetně rozvahy a výsledovky) za poslední zdaňovací období potvrzené finančním úřadem

Klient (fyzická osoba) musí být vždy držitelem řidičského průkazu

Zaměstnání v zahraničí: je zapotřebí vždy doložit pracovní povolení a 2 poslední výplatní pásky

Důchodci: je potřeba vždy doložit výměr důchodu

Cizinci: smlouvu může uzavřít cizinec s trvalým pobytem v ČR nebo občan EU s přechodným pobytem a přiděleným rodným číslem, délka zaměstnání nebo podnikání na území ČR musí být minimálně 1 rok (kromě občanů SR)

V individuálních případech může být schvalovacím oddělením vyžadován navíc některý z těchto dodatečných informačních zdrojů nebo dozajišťovacích nástrojů: Doklad pro ověření adresy (SIPO, vyúčtováni za plyn nebo elektřinu, telefon, výpisy z bankovního účtu)