Havraň 89
43501 Havraň - MOST

+420 606 606 120
autohanousek@seznam.cz

Generali

generali

 

 

 

ge

Policie šetří ročně asi 160 000 nehod, při kterých dochází k téměř tisíci úmrtí a škodám za 8 miliard korun. Zanedbatelné bohužel není ani riziko odcizení. Přes jisté pozitivní trendy se již od roku 1992 vytrvale drží nad hranicí 20 tisíc vozidel. Ale nemusí nutně dojít k nejhoršímu. Stačí, když vám přední sklo poškodí odlétnutý kamínek – i takové škody se běžně stávají a mohou vám zkazit náladu.

Povinné ručení:

S provozem vozidel souvisí značné riziko vzniku závažných škod. Zákon proto vyžaduje zajištění zvýšené ochrany pojištěných osob. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je proto pojištěním ze zákona povinným. Neuzavřete-li povinné ručení, motorové vozidlo provozovat nemůžete.

Povinné ručení poskytuje pojistnou ochranu vlastníkovi vozidla, provozovateli/držiteli vozidla či řidiči vozidla, tedy všem osobám, které odpovídají za škodu způsobenou provozem vozidla. Nové, chytré tarifování povinného ručení Generali - Smart tarif, přináší celou řadu výhod a slev zkušeným a zodpovědným řidičům.

Pojištění proti střetu se zvěří

Generali nabízí k povinnému ručení zdarma ochranu vašeho vozidla vůči škodám způsobeným střetem se zvěří. Pojištěna na riziko střetu se zvěří jsou všechna vozidla, která mají uzavřenu na dobu neurčitou pojistnou smlouvu povinného ručení KOMPLET a EXKLUZIV.

Další výhody povinného ručení

Bonus až 55 %

Bonus ve výši 27 % za první rok provozování vozidla

Sleva až 40% na základě individuálního posouzení klienta

Sleva 10% za roční frekvenci placení

Sleva 20 % pro držitele průkazu ZTP

Sleva 5 % na produkty pojištění kasko/kasko Retro

Možnost převodu bonusu z povinného ručení na Havarijní pojištění, pojištění Allrisk, Retro (Allrisk)

Řada doplňkových pojištění za výhodných podmínek (pojištění skel, úrazové pojištění řidiče, řidiče a dětí přepravovaných v autosedačkách, všech sedadel vozidla, pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany, TOP Assistance).

Havarijní pojištění Kasko

Pojištění Kasko je ideální pro každého, kdo chce dobrovolně pojistit vlastní motorové vozidlo pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení. Pokud se stane nehoda, nezáleží na tom, jestli jste ji zavinili vy, nebo jste v roli poškozeného.

Co je možné pojistit

Produkt Kasko je možné uzavřít pro osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let. Samostatné odcizení je možné pojistit pouze u vozidel do 3,5 tuny ve stáří 3-11 let.

Jaké krytí pojištění lze sjednat

Pojištění „allrisk“, které zahrnuje všechna důležitá rizika: havárie, vandalismus, neoprávněné užívání, živelní události, požár nebo výbuch a odcizení.

Pojištění „havarijní“, které zahrnuje rizika: havárie, vandalismus, neoprávněné užívání, živelní události, požár nebo výbuch.

Pojištění „sdružené“: cenově výhodný balíček zahrnující povinné ručení a pojištění Kasko ve všech možných variantách, včetně bezplatné asistenční služby.

Doplňková pojištění: pojištění skel, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel, asistenční služby Generali TOP Assistance a dále úrazové pojištění a pojištění právní ochrany.

Výhody pojištění Kasko

Volba široké škály variant pojistné ochrany.

Možnost hradit pojistné ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách bez področních přirážek.

Sleva na pojistném za jízdu bez nehod a další slevy.

Výhoda asistenční služby Generali Assistance.

Profesionální a rychlá likvidace pojistné události prostřednictvím vlastních i externích spolupracovníků.

Havarijní pojištění Minikasko

Pro koho je Minikasko určené?

Pro dobré řidiče, kteří hledají pojistnou ochranu pouze před neodvratitelnými riziky.

Pro majitele starších vozidel, kteří mají zájem ochránit svůj majetek, ale do pojištění vozidla nechtějí příliš investovat.

Pro pojistníky, kteří hledají pojistnou ochranu proti základním rizikům (střet se zvěří, požár, výbuch a poškození živelními událostmi) bez odpočtu spoluúčasti a vandalismus se spoluúčastí ve výši 5%, min 5000, - Kč.

Co je možné pojistit

Produkt minikasko je možné uzavřít pro osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let.

Proti čemu se lze v rámci produktu Minikasko pojistit?

mezi pojištěná rizika patří živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, škody způsobené vandaly.

možné je rozšířit pojištění o riziko odcizení.

Výhody pojištění Minikasko

pojistné plnění za živelní škody, střet se zvěří, požár a výbuch se v produktu Minikasko vyplácí bez odpočtu spoluúčasti.

výši pojistného neovlivňuje region registrace vozidla ani škodní průběh pojištění.

Klient volí ze čtyř pevně stanovených pojistných částek.

Pojištění skel

Pro koho je Pojištění skel určeno?

Toto doplňkové pojištění je pro ty motoristy, kteří si chtějí pojistit všechna skla svého automobilu proti poškození či zničení.

Co je pojištěno v rámci produktu pojištění skel?

Předmětem pojištění jsou skla bočních oken vozidla a dále sklo čelního a zadního okna.

Proti jakým rizikům jsou skla pojištěna?

Pojištění se vztahuje na jejich poškození nebo zničení, není-li současně uplatňován nárok z havarijního pojištění. Typickým příkladem je poškození odlétnutým kamínkem.

Výhody pojištění skel u Generali

Získáte dokonalejší ochranu svého vozu.

Výhodná kombinace s dalšími produkty pojištění motorových vozidel Generali.

Pojistné plnění nesnižujeme o amortizaci.

Pojištění je bez spoluúčasti.

Asistenční služby Generali Assistance

Pro koho je asistenční služba určena?

Při sjednání pojištění na dobu neurčitou klient získá pomoc, je-li na smlouvě vymezeném území vozidlo nepojízdné v důsledku havárie a pokud vozidlo patří do jedného z těchto kategorií: osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t s maximálně 9 sedadly včetně místa řidiče,

nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t.

V případě vozidel, jejichž stáří bylo ke dni počátku pojištění maximálně 11 let od data výroby, získá zdarma pomoc i tehdy, je-li vozidlo nepojízdné v důsledku poruchy.

Základní asistence pro osobní a užitková vozidla zahrnuje:

příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby za účelem zpojízdnění vozidla,

odtah nepojízdného vozidla,

zajištění a uschování vozidla,

náhradní vozidlo po dobu 24 hodin.

Asistenční služby za příplatek

Nadstandardní asistenční služby Generali Top Assistance nabízíme jako doplňek základních asistenčních služeb pro osobní, užitková nebo nákladní vozidla do stáří 11 let při vstupu do pojištění. Roční pojistné pro osobní a užitková vozidla činí 500 Kč a pro nákladní vozidla 900 Kč.

Sjednat si je mohou, kteří uzavírají na dobu neurčitou:

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,

pojištění allrisk (havárie + odcizení),

havarijní pojištění.

Výhody asistenční služby Generali Assistance

je k dispozici 365 dní v roce, 24 hodin denně na telefonním čísle:

221 586 666 (z České republiky) a +420 221 586 666 (ze zahraničí) je bezplatná (v rozsahu odpovídajícímu sjednané smlouvě o pojištění mot. vozidel).

čerpání asistenčních služeb nemá vliv na výši bonusu.

centrála asistenční služby umožňuje komunikaci v českem jazyce i ze zahraničí.

zajistí Vám pocit bezpečí na cestách.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění se hodí pro všechny, kteří jezdí často automobilem nebo v něm převážejí další osoby.

Varianty pojištění

pojištění plného počtu sedadel dle technického průkazu,

pojištění řidiče,

pojištění řidiče a každého dítěte přepravovaného v zádržném bezpečnostním systému

Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

pojištění pro případ smrti,

pojištění pro případ trvalých následků,

denní odškodné.

Proč uzavřít úrazové pojištění přepravovaných osob u Generali

Velká variabilita produktů.

Široký rozsah nabízené pojistné ochrany.

Pojištění zavazadel

Pro koho je produkt pojištění zavazadel určený?

Pojištění zavazadel je obzvláště vhodné pro všechny, kteří jsou často na cestách a chtějí mít své osobní věci pojištěny proti nejrůznějším nebezpečím, především pak proti krádeži.

Podmínky pojištění

Pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku,

lze jej uzavřít pouze v kombinaci s havarijním pojištěním allrisk na dobu neurčitou,

na pojistné události se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 10 %, min. 500 Kč.

Proti jakým nebezpečím je určeno pojištění zavazadel?

Živelním událostem,

krádeží vloupáním,

poškozením, odcizením či ztrátou při nehodě šetřené policií.

Výhody pojištění zavazadel u Generali

Dlouhodobá ochrana: Pojištění zavazadel uzavíráte na celý rok.

Výhoda kombinace s dalšími pojistnými produkty.