Havraň 89
43501 Havraň - MOST

+420 606 606 120
autohanousek@seznam.cz

Home Credit

homecredit

 

 

ge

 

 

Chcete si koupit auto na splátky?

Stačí si jen vybrat svůj model a vzít si na něj úvěr Ideal Credit od Home Creditu.

- úvěr poskytujeme jak fyzické tak i právnické osobě na ojetá vozidla

- typy vozidel, které profinancujeme: osobní a užitková do 3,5 t

- požadovaná přímá platba na místě od 0 % do 80 %, doporučená 10% (úhrada kupní ceny z vlastních prostředků)

- maximální stáří vozidla, které profinancujeme: 12 let (14 let včetně financování)

- délka úvěru od 24 do 84 měsíců (dle stáří vozidla)

- minimální výše úvěru 30 000,- Kč, maximální není omezená

- možnost sjednání výhodného havarijního pojištění a povinného smluvního pojištění prostřednictvím Home Credit a. s.

Jak získat IDEAL Credit – základní podmínky pro fyzické osoby

- zletilá fyzická osoba

- má stálý zdroj svých příjmů, který může doložit

- v případě, že žadatel uvádí místo výkonu práce jinou zemi než Českou republiku, vždy dokládá:

kopii pracovní smlouvy a tří posledních výplatních pásek,

nebo výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce s viditelnými příjmy od zaměstnavatele

- pokud žadatel uvádí jako svého zaměstnavatele vlastní živnost nebo společnost, ve které vlastní 100 % podíl, je posuzovaný jako podnikatelský subjekt

- žadatel na sebe musí uvést minimálně jeden ověřitelný telefonický kontakt, a to buď na pevnou linku do zaměstnání (personální oddělení nebo mzdová účtárna) nebo pevnou linku/ paušální mobilní telefon registrovaný na žadatele.

Doklady, které budete potřebovat

- Základní doklady

Dva doklady totožnosti (zejména řidičský průkaz, cestovní pas*, zbrojní průkaz**, průkaz zdravotní pojišťovny, nebo platební kartu). Občané ČR vždy občanský průkaz.

* řidičský průkaz je možné nahradit cestovním pasem pouze v tom případě, pokud je přímá platba vyšší než 20 %

** řidičský průkaz je možné nahradit zbrojním průkazem pouze v tom případě, pokud je přímá platba vyšší než 50 %

Rozšířené doklady

- Rozšířené doklady = základní doklady + jeden z následujících dokumentů:

originál potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele

nebo pracovní smlouva a kopie tří posledních výplatních pásek

nebo důchodový výměr

nebo potvrzení o přiznání výsluhy/renty

V individuálních případech má Home Credit a.s. právo si vyžádat další zde neuvedené dokumenty.

Jak získat IDEAL Credit – základní podmínky pro podnikatele/právnické osoby

minimální doba podnikání je u fyzické osoby, podnikatele 3 měsíce, u právnické osoby 1 rok

pokud se automobil bude používat pro potřeby taxislužby, autopůjčovny, autoškoly nebo bude mít status práva přednosti v jízdě, doba financování je maximálně 24 měsíců

žadatel musí uvést minimálně jeden ověřitelný telefonický kontakt na sídlo firmy nebo na bydliště osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt

V individuálních případech má Home Credit a.s. právo upravit základní podmínky poskytnutí úvěru.

Doklady, které budete potřebovat

- platný doklad totožnosti osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt, občané ČR vždy občanský průkaz

- řidičský průkaz nebo cestovní pas osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt

- výpis z obchodního rejstříku nebo koncesní listinu nebo živnostenský list, případně jiný doklad opravňující k podnikání podle zvláštních předpisů (osoby bez přiděleného IČO), či jiný doklad opravňující subjekt k podnikání.

- ověřenou plnou moc v případě, že podnikatelský subjekt zastupuje osoba zmocněná na základě plné moci

V individuálních případech má Home Credit a.s. právo si vyžádat další zde neuvedené dokumenty.